Ceník

Ceník služeb prováděných v zájmu pacienta, nehrazený ze zdravotního pojištění, platný od 1.4.2017

Platby se provádějí v hotovosti.Ceny jsou konečné nejsme plátci DPH.

Výkony nehrazené pojišťovnou Cena
Aplikace očkovacích látek nehrazených pojišťovnou 200 Kč
Výpis z dokumentace pro závodního lékaře ­300 Kč
Podrobný výpis z dokumentace – na žádost pacienta 520 Kč
Zpráva pro policii, soudy, pojistky, apod. 300 Kč
Jiný admin. úkon bez prohlídky pacienta, /např. obnova starších potvrzení/ 100 Kč
Vystavení duplikátu zdravotního dokladu – PN, lístek na penze, recept 65 Kč
Komplexní vyšetření nepojištěného pacienta 650 Kč
Cílené vyšetření nepojištěného pacienta 500 Kč
Předoperační vyšetření na žádost pacienta (v ceně nejsou náklady na labor. vyš.) 700 Kč
Laboratorní vyšetření na žádost pacienta bez zdravotní indikace 150,-Kč + dle ceníku lab. výkonů
Zdravotní prohlídka a posouzení zdrav. stavu pro vydání POTVRZENÍ Cena
Potvrzení přihlášky ke studiu na VŠ 250 Kč
Každá další přihláška 100 Kč
Potvrzení pro nástup do zaměstnanání, závodní preventivní prohlídka 600 Kč
Krátkodobé brigády 250 Kč
Řidičský průkaz a rozšíření ŘP 500 Kč
Řidičský průkaz senioři nad 60let 300 Kč
Zbrojní průkaz 700 Kč
Profesní průkazy (potravinářský, svářečský, atd..) 400 Kč
Potvrzení na sport 400 Kč
Umístění do domova pro seniory 220 Kč
Sepsání návrhu na lázeňskou léčbu na žádost pacienta – Příspěvkové lázně 350 Kč
Výpis z dokumentace k úrazové pojistce 350 kč
Výpis z dokumentace k úrazové pojistce + posudek o bolestném 450 Kč
Vstupní vyšetření do zaměstnání u neregistrovaných 600 Kč
EKG s vyhodnocením na vyžádání pacienta 300 Kč
Odběr krve z jiné než zdravotní indikace (na alkohol, krevní skupina na žádost pacienta) 300 Kč
Test na okultní krvácení na žádost pacienta 200 Kč
Kopírování ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta Strana 3 Kč