Rašelinové zábaly

Klasická  lázeňská kůra, která využívá blahodárné  síly přírody. Dochází během ní k uvolňování přírodních humidních látek do organismu. Tato přírodní rašelina je  plněna  do  speciálních  obalů,  a  tak  je možno  ji  aplikovat  i mimo  lázeňská  místa s tímto přírodním zdrojem.
Ohřátá  rašelina  se  aplikuje  lokálně,  přímo  na  postiženou  část  těla. Dochází  k plynulému  přechodu  tepla  do  organismu.  Používá  se  zejména  k  lokálnímu prohřátí.  Předávání  tepla  je  pozvolné,  trvá  až  30  minut.  Vhodná  je  i  jako  předehřátí před následnou individuální terapií.
Rašelinové  zábaly  jsou  jednou  z  forem  termoléčby.  Jejich  předností  je  využití přírodního léčivého zdroje. Teplota zábalu je 46 stupňů Celsia. V současnosti je u nás prováděná moderní formou pomocí jednorázových rašelinových zábalů.

Doporučené indikace

Bezprostředním  efektem  hypertermního  rašelinového  zábalu  je  analgetický
myorelaxační  účinek.  Zábaly  se  doporučují  především  při  chorobách  pohybového aparátu, ale jejich indikace jsou mnohem širší:

  • Revmatická onemocnění
  • Degenerativní a zánětlivá  onemocnění
  • Kořenové syndromy
  • Vertebrogenní algické syndromy
  • Onemocnění dýchacích cest
  • Oběhové choroby
  • Metabolické choroby
  • Urologické choroby
  • Nervové choroby
  • Gynekologická onemocnění

Kontraindikace

Obecně jsou zábaly méně vhodné u onemocnění, pro která není vhodné teplo.