Ceník

Ceník služeb prováděných v zájmu pacienta, které nehradí zdravotní pojišťovny.

Platby se provádějí v hotovosti. Ceny jsou konečné nejsme plátci DPH.

Prohlídka na žádost zaměstnavatele (zaměstnavatel proplácí) 600 Kč
Prohlídka pro vydání či rozšíření řidičského průkazu 500 Kč
Prohlídka pro prodloužení řidičského průkazu po 65ti letech 300 Kč
Prohlídka pro vydání, rozšíření či prodloužení zbrojního průkazu 700 Kč
Prohlídka pro potvrzení způsobilosti ke sportovní činnosti 400 Kč
Prohlídka pro vystavení zdravotního průkazu v potravinářství 400 Kč
Prohlídka pro potvrzení lázeňské léčby 350 Kč
Prohlídka pro potvrzení přihlášky ke studiu na vysoké škole 250 Kč (každá další 100 Kč)
Vyplnění komerčního formuláře (pojistka, bolestné, oznámení úrazu) 250 Kč
Aplikace očkovací látky nehrazené pojišťovnou 100 Kč
Ekg s vyhodnocením na vyžádání pacienta 300 Kč
Test na okultní krvácení na žádost pacienta 200 Kč
Laboratorní vyšetření na žádost pacienta bez zdravotní indikace dle ceníku laboratoře + 150 Kč
Výpis z dokumentace 250 Kč
Kopie dokumentace 2 Kč za stránku + 250 Kč

Nepojištění pacienti platí individuálně dle rozsahu vyšetření.

Nadstandardní výkony, které pojišťovna nehradí, jsou většinou ty, které nejsou nutné k zachování nebo zlepšení zdraví pacienta.