Co nabízíme

Naše ordinace Vám nabízí:

 • diagnostiku a terapii akutních a chronických onemocnění
 • každé 2 roky pravidelné preventivní prohlídky, v rámci těchto prohlídek probíhá prevence zaměřená na včasný záchyt rakoviny prostaty a tlustého střeva, prevence a poradenství zaměřené na civilizační choroby – poruchy zpracování tuků, cukrovka, obezita
 • komplexní odběry krve, moči a bakteriologických výtěrů
 • měření glykémie (cukru v krvi) z kapky krve z prstu přímo v ordinaci
 • měření hladiny parametrů zánětu (CRP) z kapky krve v prstu přímo v ordinaci
 • EKG vyšetření s vyhodnocením
 • sledování a léčbu pacientů s diabetem II. typu
 • pravidelné očkování (tetanus) a doporučená nepovinná očkování pro dospělé
 • pracovnělékařskou péči (bývalá závodně preventivní péče)
 • ošetření nepojištěných osob za přímou úhradu
 • konzultace emailem
 • ordinace i v anglickém jazyce

EKG – elektrokardiograf

Přístroj sleduje funkci lidského srdce, frekvenci jeho stahů, pravidelnost. Používá se k vyšetření při akutních obtížích pacienta, které by mohly souviset se srdeční činností a od 40. roku věku jednou za dva roky k preventivnímu vyšetření srdce, při těhotenských prohlídkách a předoperačních vyšetřeních.

Nově nabízíme:

Tlakový Holter

BTL-08 ABPM je neinvazivní přenosný přístroj pro měření krevního tlaku po 24 hodin. Používá se například k vyloučení „syndromu bílého pláště“, při hraničních hodnotách tlaku krve, ke kontrole účinnosti léků na snižování tlaku krve a nastavení jejich vhodného dávkování.
Přístroj se skládá z manžety na paži a paměťového média. Pacient si jej po nastavení odnese domů v kapsičce za pasem nebo na krku a příští den jej přinese zpět do ordinace k odečtení výsledků. Měření tlaku probíhá pravidelně každou půl hodinu přes den a každou hodinu v noci.

Analyzátor moči

Umožňuje přesné číselné vyjádření hodnot měřených ve vzorku moči (cukr, krev, bílkovina a pod.)