Náš tým

MUDr. Tereza Galečková

MUDr. Tereza Galečková

Promovala na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v Motole roku 2006. Praxi získala na interním oddělení nemocnice Na Bulovce a interním oddělení s neselektovaným příjmem v Brandýse nad Labem. Dále krátce působila na Ministerstvu zdravotnictví, kde nabyla zkušenosti v oboru hygieny a epidemiologie. Rovněž si rozšířila obzory o poznatky ve farmakologickém výzkumu a vývoji nových léčiv. Aktivně se zapojila do programů pracovně lékařské péče (dříve závodně preventivní péče). Má zkušenosti s pohotovostní službou formou telefonických konzultací a samostatných výjezdů k pacientům.

Atestaci z oboru Všeobecné praktické lékařství složila roku 2011.

Absolvovala certifikované kurzy oblasti hodnocení ekg, sledování a terapie nekomplikovaných diabetiků II. typu, kurz cestovní medicíny, infektologie, kurz obezitologie a v neposlední řadě také kurzy týkající se laboratorního hodnocení v ordinaci praktického lékaře (CRP, INR, glykovaný hemoglobin).

Je členkou Sdružení praktických lékařů a Společnosti všeobecného lékařství. Kontinuálně se vzdělává a své vědomosti obnovuje účastmi na lékařských seminářích a kongresech.

 

 

Irena Nachtigalová – všeobecná sestra