Medicur.cz - zdravotnické potřeby a ochranné pomůcky

Dezinfekční ROZTOK NANO+ Silver kanystr 10 litrů

Dezinfekční roztok Nano+ Silver v kanystru o objemu 10 litrů je ideální pro účinné dezinfekci a ochranu před škodlivými mikroorganismy. S obsahem nanočástic stříbra poskytuje vysokou účinnost a dlouhotrvající ochranu. Objednejte si ho ještě dnes!
EAN: 8594201610158
Dezinfekční ROZTOK NANO+ Silver kanystr 10
Ověřit dostupnost
Značka: Nanolab
1 190
Popis produktu

Dezinfekce pro celu rodinuKoncentrovaný dezinfekční roztok objem 10 litrů na ruce a povrchy ničí až 99,9 % virů a bakterií. Dezinfekce má vysoce dlouhotrvající účinky, je velmi šetrná k pokožce, a je tak vhodná pro celou rodinu. Vaši pokožku zanechá nejen panensky čistou a voňavou, díky vonné esenci.
Účinná látka:: 70g ethanol (denaturovaný)Produkt: NANO+ Silver

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

vysoce hořlavá kapalina a páry
způsobuje vážné podráždění očí
je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
uchovávejte mimo dosah dětí
chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení, zákaz kouření
uchovávejte obal těsně uzavřený
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou, vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a/pokud je lze vyjmout snadno, pokračujte ve vyplachování, přetrvává-li podráždění očí: vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad
výstražné symboly

Garantujeme zničení všech virů a bakterií do 60 vteřin.

Prodávané výrobky nejprve testujeme “na vlastní kůži”. Každý výrobek musí být zkrátka perfektní. Jen takový výrobek se dostane do prodeje. Nenecháváme nic náhodě. Nabízíme jenom kvalitní, ověřené a vyzkoušené výrobky.

Materiál lahvičky plast
Dávkovač šroubovací víčko
Balení kanystr
Objem 10 litrů
Použití na ruce i předměty
Přípravek roztok
Obsahuje alkohol ano
Obsahuje peroxid vodíku ano
Český výrobek ano
Hmotnost 10000.000g