Medicur.cz - zdravotnické potřeby a ochranné pomůcky

PURE 100% regenerace roušek a respirátorů 100 ml

Zlevněný produkt PURE 100% regenerace roušek a respirátorů 100 ml od dodavatele s dlouholetou historií Nanolab jednoduše pořídíte tady výhodně! Výhodně teď u nás za 79 Kč. EAN: 8594201611513
PURE 100% regenerace roušek a respirátorů 100
Více informací »
Značka: Nanolab
79
Popis produktu

Velká regenerační síla. PURE100% 100 ml regeneruje a především dezinfikuje roušky i respirátory. Vhodné na roušky a respirátory s nanovlákennou membránou. Přípravek lze aplikovat na roušky bavlněné i jednorázové z netkané textilie. Přípravek je bez vůně, tudíž nevyvolává nepříjemné pocity při nošení roušky.
Vhodné na roušky a respirátory s nanovlákennou membránou Nanolab, BreaSafe, nanoSPACE, Spurtex, Respilon.
Dezinfekce je na bázi ethanolu je schválená k regeneraci přímo výrobci nanovlákenných membrán. Většina dostupných dezinfekcí na trhu bohužel obsahuje další příměsi, které by mohly nanovlákennou membránu zanášet a tím ji znehodnotit.
Aplikace: Láhev protřepejte a nastříkejte na roušku/šátek/respirátor z obou stran. Nechte zaschnout a následně můžete roušku použít. Aplikujte před i po použítí roušky.Účinná látka: 70g ethanol farmaceutický (denaturovaný
FAQJe vhodné kombinovat na bavlněné roušky nástřik nanostříbra NANO4MASK a regeneraci roušek PURE100%? Pokud ano, v jakém pořadí by měla aplikace správně proběhnout?Ano, může se kombinovat. Nejprve je třeba důkladně ošetřit celou roušku přípravkem PURE100% a nechat ji uschnout. Poté se může na roušku aplikovat NANO4MASK nástřik nanostříbra. Nanostříbro se aplikuje pouze na venkovní stranu roušky. 

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

vysoce hořlavá kapalina a páry
způsobuje vážné podráždění očí
je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
uchovávejte mimo dosah dětí
chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení, zákaz kouření
uchovávejte obal těsně uzavřený
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou, vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a/pokud je lze vyjmout snadno, pokračujte ve vyplachování, přetrvává-li podráždění očí: vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad 

Garantujeme zničení všech virů a bakterií do 60 vteřin.

Prodávané výrobky nejprve testujeme “na vlastní kůži”. Každý výrobek musí být zkrátka perfektní. Jen takový výrobek se dostane do prodeje. Nenecháváme nic náhodě. Nabízíme jenom kvalitní, ověřené a vyzkoušené výrobky.

Dávkovač sprej
Objem 100 ml
Použití na antivirové šátky
Použití na respirátory
Použití na jednorázové roušky
Přípravek roztok
Obsahuje alkohol ano
Dezinfekce na roušky ano
Český výrobek ano
Biocidní přípravek ano
Hmotnost 100.000g