Medicur.cz - zdravotnické potřeby a ochranné pomůcky

Hartmann Sterillium Med 500 ml

Hartmann Sterillium Med 500 ml je účinný dezinfekční prostředek pro ruce s rychlým účinkem. Ochrání vás před nebezpečnými bakteriemi a viry, zatímco zanechává pokožku hebkou a hydratovanou. Objednejte si Hartmann Sterillium Med 500 ml ještě dnes a udržujte své ruce čisté a zdravé!
Hartmann Sterillium Med 500 ml
Ověřit dostupnost
Značka: Hartmann
209
Popis produktu

Vlastnosti:

  • pro citlivou pokožku
  • zajišťuje vynikající okamžitý účinek
  • poskytuje velmi dobrý přetrvávající účinek
  • výborná snášenlivost s pokožkou
  • bez barviv a parfemace

Účinné látky ve 100 g roztoku:

  • Etanol 85,0 g.
  • Další přísady: Butan-2-one, glycerol 85 %, tetradecan-1-ol, propan-1-ol, aqua purificata.

Oblast použití:

Pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci – bez ohledu na dostupnost vody a umývadla. 

Pro všechny oblasti se zvýšenými nároky na hygienu, např. ve zdravotnictví a průmyslu, v domácí péči o pacienty, staré lidi a malé děti, při domácí dialýze. 

Chrání před infekcemi při cestování a ve veřejných prostorech. 

Nebezpečí:
Vysoce hořlavá kapalina a páry.
Způsobuje vážné podráždění očí.
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Uchovávejte mimo dosah dětí.

Upozornění:

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření.
Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Bezpečnost:

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření.
PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.