Krystal mýdlový čistič se včelím voskem 750 ml Varianta: KRYSTAL mýdlový čistič se včelím voskem 5L

Hodně povedený kus Krystal mýdlový čistič se včelím voskem 750 ml Varianta: KRYSTAL mýdlový čistič se včelím voskem 5L od skvělé a známé značky Krystal jde pořídit online za super peníze! Nyní nakoupíte za 251 Kč.
Krystal mýdlový čistič se včelím voskem 750 ml Varianta: KRYSTAL mýdlový čistič se včelím voskem 5L
Značka: Krystal
251 Dostupnost: SKLADEM
Ověřit dostupnost

Popis produktu

Vlastnosti:

  • mytí podlah beze šmouh – efekt lesklých ploch,
  • vhodné i pro plovoucí podlahy,
  • přírodní povrchová ochrana povrchů,
  • použitelnost na veškeré druhy nesavých materiálů a nábytku,
  • příjemná parfemace,
  • snížená pěnivost

Návod k použití:

do 5ti litrů mycího roztoku dávkujte 1 polévkovou lžíci.

 

Upozornění:

 

UFI JC00-U08Y-H005-FDGR

Nebezpečné vlastnosti

H318 – Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 – Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 – Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

1.png
GHS05
Korozivní a žíravé látky