ISOLDA disinfection SKIN Varianta: ISOLDA disinfection SKIN 5 l

Je použitelný zejména ve zdravotnické praxi, ale i při dalších epidemiologicky závažných činnostech, například... více informací »
ISOLDA disinfection SKIN Varianta: ISOLDA disinfection SKIN 5 l
Značka: Isolda
1 125 Kč
Ověřit dostupnost
Je použitelný zejména ve zdravotnické praxi, ale i při dalších epidemiologicky závažných činnostech, například...

Je použitelný zejména ve zdravotnické praxi, ale i při
dalších epidemiologicky závažných činnostech, například potravinářské provozy,
kosmetické služby, pedikúra, manikúra, kadeřnictví, holičství apod. Prostředek
je účinný proti širokému spektru bakterií, kvasinek a virů. Má pH neutrální.

Biocidní typ: 1 (hygiena rukou) 

  • je účinný na obalené viry dle normy ČSN EN 14476 (do skupiny obalených virů patří i COVID-19)má baktericidní účinek dle
normy ČSN EN 13727


účinně likviduje kvasinky
dle normy ČSN EN 13624


má mykobaktericidní a
tuberkulózní účinek dle normy ČSN EN 14348


splňuje hygienické dezinfekční požadavky dle normy
ČSN
EN 1500 

Pro nejvyšší záruku účinku používejte přípravek dle těchto pokynů:

1. Ruce si nejdříve důkladně umyjte teplou vodou a mýdlem (pro zobrazení postupu hygienického mytí rukou klikněte ZDE)

2. Ruce pečlivě osušte

3. Naneste na ruce přípravek ISOLDA disinfection SKIN, obvykle stačí jedna dávka pumpy (nebo množství, které používáte u tekutého mýdla) a dobře rozetřete po celém povrchu rukou (dlaně, hřbet ruky, mezi prsty), dokud přípravek nezaschne.


Pracovní roztok k přímému použití
Baktericidní účinek včetně TBC;

spektra: A, M, T
Virucidní účinek na obalené viry
Nezbytná doba působení pro zdravotní dezinfekci
1 minuta
5 minut
Hygienická dezinfekce rukou podle normy EN 1500
Dávkované množství: 3 ml
Doba působení: 30 sekund


Reg. č. v ČR:   MZDR 35753/2020/OBP

Reg. č. v SK: bio/3434/D/20/CCHLP​


Používejte
biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a
připojené informace o přípravku.​

​​

Nebezpečné vlastnosti

H225 – Vysoce hořlavá kapalina a páry
H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 – Může způsobit ospalost nebo závratě

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 – Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P260 – Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.
P280 – Používejte ochranné brýle/obličejový štít.

Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.

5.png

GHS02

Hořlavé látky

2.png

GHS07

Dráždivé látky

Oblíbený a akční výrobek ISOLDA disinfection SKIN Varianta: ISOLDA disinfection SKIN 5 l od přední značky Isolda jednoduše najdete tady a teď právě levně. Právě teď jen za 1 125 Kč.