Medicur.cz - zdravotnické potřeby a ochranné pomůcky

FLOCK na odstranění zákalu 1L

Unikátní a oblíbený kousek FLOCK na odstranění zákalu 1L od společnosti Nanobay můžete sehnat tady teď právě skutečně výhodně! Aktuálně v akci za 124,80 Kč. EAN: 8594201613357
FLOCK na odstranění zákalu
Více informací »
Značka: Nanobay
124,80
Popis produktu

H2O FLOCK je tekutý polymerový přípravek na vyvločkování drobných nečistot a odstranění zákalu bazénové vody. Vyvločkuje i velmi jemné rozptýlené nečistoty do větších částic, které možno následně odfiltrovat nebo odsát bazénovým vysavačem. Zároveň dodá bazénové vodě požadovanou „jiskru”.
Jak často aplikovat

1 x za 12 dní

Množství přípravku

50 ml/10m3 vody: 1 × za 12 dní .
pro intenzivní vločkování velmi znečištěné vody: až 150 ml/10 m3 vody.

Postup

zapněte filtraci.
zkontrolujte a upravte pH vody na hodnoty 6,8–7,4..
aplikujte přípravek do skimmeru nebo před puštěné trysky.
nechejte puštěnou filtraci.

V případě předávkování bazénu může dojít k zakalení vody. V takovém případě je potřeba vodu v bazénu naředit.
První pomoc: V případě zasažení očí: rozevřít oční víčka, případně vyjmout kontaktní čočky, a postižené oko důkladně vypláchnout čistou tekoucí vodou po dobu 15 minut. Další postup konzultovat s očním lékařem

V případě požití: důkladně vypláchnout ústa vodou, a když je postižený při vědomí dát vypít větší množství vody a nevyvolávat zvracení. Konzultovat s lékařem.
SkladováníPřechovávejte jen v původních a uzavřených obalech. Skladovat na suchém a dobře větraném místě. Chránit před působením tepla a přímým slunečním zářením. Chránit před vlhkostí. Skladovat při teplotách od +10 do +30 °C. Uchovávejte mimo dosah dětí. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.
Balení obsahuje:FLOCK 1 litrDávkovací odměrku 30 ml

Objem 1 litr
Český výrobek ano