Medicur.cz - zdravotnické potřeby a ochranné pomůcky

Domestos Fresh WC čistič Pine 750 ml

S Domestos Fresh WC čističem Pine 750 ml budou vaše toalety vždy dokonale čisté a svěží. Tento výkonný čistič odstraňuje bakterie a zápachy, zanechává příjemnou vůni a chrání vaše zdraví i životní prostředí. Objednejte si ho ještě dnes a užijte si dokonalou hygienu ve vaší domácnosti!
Domestos Fresh WC čistič Pine 750 ml
Ověřit dostupnost
Značka: Domestos
51
Popis produktu

Vlastnosti:

  • s obsahem aktivních molekul
  • chrání toaletu před vodním kamenem
  • přilne k povrchu i pod vodní hladinou
  • odstraňuje 99,9% známých bakterií a virů
  • možné používat v celé domácnosti

Použití:

Ředěný je možné použít na podlahy, kachličky, umyvadla, pracovní i jiné větší plochy v domácnosti a také pro bělení prádla. Vhodný je i pro čištění a dezinfekci úklidových pomůcek.

Neředěný  je ideální na čištění a dezinfekci toalety, odtoku vany a kuchyňského dřezu.

Díky svému hustému složení přilne Domestos 24 H Plus lépe k povrchu toaletní mísy a omezuje tak množení bakterií i po spláchnutí. Při každodenním používání chrání Domestos 24 H Plus celý den před bakteriemi uvolněnými z toalety do  ovzduší a zároveň bojuje proti bacilům v domácnosti. Zabíjí všechny známé druhy bakterií.

Složení:

Dezinfekční látka: chlornan sodný 4,5 g / 100 g. Méně než 5 % bělicí činidla na bázi chloru (chlornan sodný), neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo, parfum.

Upozornění:

ghsSymbol0

ghsSymbol1

NEBEZPEČÍ

Může být korozivní pro kovy.

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Vysoce toxický pro vodní organismy.

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Uchovávejte pouze v původním obalu.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny. Pokračujte ve vyplachování.

Uniklý produkt seberte.