GO! Na odpady tekutý 1l gel na čištění odpadů

Tento zlevněný produkt GO! Na odpady tekutý 1l gel na čištění odpadů od skvělého výrobce GO! je dostupný tady teď za nejnižší cenu. Nyní lze objednat jen za 54 Kč.
GO! Na odpady tekutý 1l gel na čištění odpadů
Značka: GO!
54 Dostupnost: SKLADEM
Ověřit dostupnost

Popis produktu

Použití:

Nalijte 500ml do odpadu, nepřidávejte horkou vodu, ani nepoužívejte zvon. Nechte působit min. 30 minut, poté propláchněte odpad vodou. Při silném znečištění nechte působit přes noc, nebo postup opakujte.

Složení:
méně než 5%: aniontové povrchově aktivní látky, bělicí činidla na bázi chlóru, parfém

Skladování:
v suchu, odděleně od potravin

Bezpečnostní upozornění:
Nebezpečí! Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).
Zneškodňování:
Přípravek a obal zneškodňujte v souladu s ustanovením zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.,
v platném znění. Zákaz opakovaného použití obalu!