GO! tablety do myčky 5v1 60 ks

Povedený produkt GO! tablety do myčky 5v1 60 ks od předního výrobce GO! jednoduše naleznete online skutečně levně! Nyní za 199 Kč.
GO! tablety do myčky 5v1 60 ks
Značka: GO!
199 Dostupnost: SKLADEM
Ověřit dostupnost

Popis produktu

Návod k použití:

Tabletu vložte do dávkovače myčky, tablety jsou v rozpustné fólii, tabletu z fólie nevyndávejte.

Standardní věty o nebezpečnosti:   Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Doplňkové věty: Obsahuje Protease, Alpha-amylase, Lipase. Může vyvolat alergickou reakci.

Složení: 5-15% bělící činidla na bázi kyslíku, <5% neiontové povrchově aktivní látky, < 5% EDTA a její soli, <5%, polykarboxyláty, enzymy, parfém. Obsahuje 15% kyseliny citrónové