Medicur.cz - zdravotnické potřeby a ochranné pomůcky

CLEAMEN 121 metalický polymer 5 l

CLEAMEN 121 metalický polymer 5 l je vysoce účinný a kvalitní produkt pro úpravu kovových povrchů. S jeho pomocí získáte dokonale lesklý a ochranný povrch, který odolává vodě i poškození. Objednejte si CLEAMEN 121 metalický polymer 5 l ještě dnes a užijte si perfektní výsledek!
CLEAMEN 121 metalický polymer 5 l
Ověřit dostupnost
Značka: Cleamen
1 309
Popis produktu

Použití:

Prostředek se používá na suchou dokonale vyčištěnou ( prostředkem Cleamen 120 ) a zneutralizovanou podlahu.

Prostředek se nanáší  roztíráním v jednom směru pomocí speciálního mikrovláknového mopu, nebo pomocí okenního rozmýváku.

První vrstva zaplňuje póry a drobné rýhy proto je nutno počítat s vyšší spotřebou, než u vrstvy následující, viz. tabulka.

Následující vrstva se klade po zaschnutí vrstvy předchozí kolmo na původní směr roztírání.

Prostředek má samolešticí vlastnosti, pro dosažení vysokého lesku a zvýšení odolnosti je vhodné po zaschnutí poslední vrstvy provést přeleštění podlahovým strojem s bílým lešticím padem při vysokých otáčkách.spotřeba  v litrech /100 m 2 podlahové plochy podle počtu vrstev
Počet vrstev 2 4
Spotřeba litr/100m2 7 11


pH koncentrátu:   8

 

Nedoporučuje se prostředek aplikovat na dlažbu, dřevo, lamino – plovoucí podlahy, lité podlahy, mramor, vápencové povrchy, žulu a ostatní přírodní i umělý kámen.

 

Upozornění:

 

 UFI JM30-20H2-400Y-MCN6

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
P301+P330+P331 – PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P501 – Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.