Medicur.cz - zdravotnické potřeby a ochranné pomůcky

Čistič na tiskový plát PURE 3D Cleaner 300 ml

Tento oblíbený výrobek Čistič na tiskový plát PURE 3D Cleaner 300 ml od přední značky Nanolab pohodlně nakoupíte v naší online nabídce pořád výhodně! Za bezkonkureční cenu 179 Kč. EAN: 8594201617782
Čistič na tiskový plát PURE
Více informací »
Značka: Nanolab
179
Popis produktu

Čistič a odmašťovač na 3D tiskový plát PURE Cleaner 300 ml
Chcete-li dosáhnout co nejlepší přilnavosti k tiskové podložce, je nezbytné jí udržovat čistou. Stačí ji před každým tiskem vyčistit PURE 3D Cleanerem a Váš tiskový plát bude v perfektní kondici. PURE 3D Cleaner je vyvinutý laboratoří Nanolab a je vysoce efektivní při čištění plátů 3D tiskárny – nezanechává žádné stopy ani zbytky.
Klíčové vlastnosti čističe:

velmi efektivní
výborné čisticí vlastnosti
lze jej použít k čištění hotových výtisků
čistota 99,8%

Objem: 300 mlDostupné balení: 100 ml | 300 ml
Směs je klasifikována jako nebezpečná.Obsahuje: propan-2-olCAS č. 67-63-0

Prodávané výrobky nejprve testujeme “na vlastní kůži”. Každý výrobek musí být zkrátka perfektní. Jen takový výrobek se dostane do prodeje. Nenecháváme nic náhodě. Nabízíme jenom kvalitní, ověřené a vyzkoušené výrobky.
Legislativní informace, které tady musí být v této podobě: Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. Nevdechujte páry. Uchovávejte obal těsně uzavřený. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a/pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. Může vytvářet výbušné peroxidy. NEBEZPEČÍ.

Objem 300 ml
Hmotnost 300.000g

Více produktů z kategorie Univerzální čisticí prostředky