Predator Junior repelent spray 150 ml

Vlastnosti: aplikace na pokožku i oděv vhodné pro děti od 3 měsíců a osoby s citlivou pokožkou doba účinnosti 4... více informací »
Predator Junior repelent spray 150 ml
Značka: Predátor
173 Kč
Ověřit dostupnost
Vlastnosti: aplikace na pokožku i oděv vhodné pro děti od 3 měsíců a osoby s citlivou pokožkou doba účinnosti 4...

Vlastnosti:

  • aplikace na pokožku i oděv
  • vhodné pro děti od 3 měsíců a osoby s citlivou pokožkou
  • doba účinnosti 4 hodin
  • dermatologicky testováno SZÚ Praha
  • neobsahuje alkohol ani DEET
  • obsahuje UV filtr

Použití:

Používejte dle potřeby. Aplikujte ze vzdálenosti 20-30 cm na pokožku a oděv. Před použitím důkladně protřepejte. Nedoporučuje se používat ani manipulovat s přípravkem dětem mladším 12 let. Aplikuje dospělá osoba.

Upozornění:

Používejte biocidy bezpečně. Neaplikujte na nadměrně opálenou nebo porušenou pokožku. Zamezte přímému kontaktu se syntetickými materiály, lakovanými povrchy a plasty.

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

Složení:

Účinná látka: IR3535

Obsahuje: ethanol, ( hnací plyn) propan, butan

Unikátní a žádaný produkt lze získat právě teď na našem webu ve známé sekci hygienické potřeby! Nyní koupíte oblíbené kusy ve zmíněné kategorii za parádní cenu.

Diskontní kus Predator Junior repelent spray 150 ml od výrobce s mnohaletou tradicí Predátor pořídíte aktuálně pořád výhodně. Nyní získáte od 173 Kč.