Jar prostředek na mytí nádobí Lemon 450 ml

Tento neodolatelný výrobek Jar prostředek na mytí nádobí Lemon 450 ml od přední značky Jar snadno pořídíte u nás nyní se slevou. Nabídky již od 45 Kč.
Jar prostředek na mytí nádobí Lemon 450 ml
Značka: Jar
45 Dostupnost: SKLADEM
Ověřit dostupnost

Popis produktu

Vlastnosti:

  • příjemná vůně citrónu
  • vydrží 3 x déle
  • účinné složení si poradí s mastnotou
  • je vysoce koncentrovaný
  • spousta aktivní a dlouhotrvající pěny
  • efektivní, ekonomický a šetrný k pokožce rukou
  • vhodný na každodenní mytí nádobí

Použití:

Na mytí použijte malé množství prostředku Jar na houbičku nebo přímo na nádobí. Podle potřeby přidejte více prostředku. Po umytí nádobí opláchněte.

Složení:
5-15% aniontové povrchově aktivní látky, <5% neiontové povrchově aktivní látky, Benzisothiazolinone, Phenoxyethanol, Parfémy, Geraniol, Limonene.

Varování:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.