Vivaco Anti-COVID dezinfekce na ruce Ethanol 60% 5 litrů  5 litrů

Dezinfekce na ruce s alkoholem pro rychlou likvidaci bakterií, plísní a virů. Obsahuje Ethanol 80%, Peroxid vodíku, Glycerin.... více informací »
Vivaco Anti-COVID dezinfekce na ruce Ethanol 60% 5 litrů  5 litrů
Značka: VIVACO
639 Kč
Ověřit dostupnost
Dezinfekce na ruce s alkoholem pro rychlou likvidaci bakterií, plísní a virů. Obsahuje Ethanol 80%, Peroxid vodíku, Glycerin....

Dezinfekce na ruce s alkoholem pro rychlou likvidaci bakterií, plísní a virů. Obsahuje Ethanol 80%, Peroxid vodíku, Glycerin. Receptura podle Světové zdravotnické organizace (WHO). Dezinfekce na ruce s alkoholem. Obsahuje Ethanol 60% a Peroxid vodíku pro spolehlivou a rychlou likvidaci nežádoucích bakterií, plísní a virů. Receptura podle Světové zdravotnické organizace (WHO). Použití: Připravku použijte dostatečné množství (2×3 ml), aby pokryl celou plochu. Naneste na dlaně a rozetřete po celých rukou a zápěstích; zvláštní pozornost věnujte kůžičce kolem nehtů a záhybům v kůži. Dobře vtírejte, dokud není kůže suchá. Tento postup by měl trvat přibližně 1 minutu. Použití maximálně 10krát denně. Kromě dezinfekce rukou lze tuto dezinfekci použít při úklidu: malé množství naneseme na hadřík a otřeme jim kliky, klávesnice, mobily, ovladače a toaletu. Pokyny pro bezpečné zacházení: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvá-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. Složení: Etylakohol (99,7%) – 60 %, Peroxid vodíku (3%) – 5 %, Glycerol (96%) – 2,2 %, Denatonium benzoát (Bitrex)-denaturační přísada <0,01 %, pitná voda

Designový produkt Vivaco Anti-COVID dezinfekce na ruce Ethanol 60% 5 litrů  5 litrů máte možnost získat právě teď na našem webu v oblíbené rubrice zdravotnický materiál! Nyní získáte ještě jiné zboží z této známé kategorie za nejnižší cenu!

Neodolatelný kousek Vivaco Anti-COVID dezinfekce na ruce Ethanol 60% 5 litrů  5 litrů od výrobce se skvělou pověstí VIVACO máte možnost najít aktuálně na našich stránkách až neuvěřitelně levně. Akční cena 639 Kč.