Medicur.cz - zdravotnické potřeby a ochranné pomůcky

Kyselina octová 25% 1L

Exkluzivní výrobek Kyselina octová 25% 1L od známé společnosti Nanolab lze sehnat již dnes skutečně výhodně. Nyní za akční cenu 99 Kč. EAN: 8594201616747
Kyselina octová 25% 1L
Více informací »
Značka: Nanolab
99
Popis produktu

Kyselina octová 25% 1 litr
Kyselina octová 25% je univerzální ekologický přípravek, šetrný k životnímu prostředí. Jeho všestranné účinky znaly už naše babičky. Vysmejčíte s ním ale i celou domácnost. Odmastí zaneřáděnou digestoř a poradí si s vodním kamenem v trubkách i pračce. Kyselina octová/bílý ocet 25% od Nanolabu je ideální náhrada téměř všech chemických čistidel. 
Klíčové vlastnosti a použití:

kyselina octová 25% je bez přidaného karamelu – čištěnou věc neobarví a nezanechá žádné fleky
použivá se k čištění kachliček, umyvadel, wc, dřezů apod. (v kombinaci se sodou)
likviduje pachy
odstraňuje vodní kámen z pračky, myčky, varné konvice…
dnes to legislativa EU nepovoluje, ale naše babičky jej běžně používaly na hubení plevele, k dezinfekci ovoce a zeleniny, ošetření drobných ran a oděrků i proti černým plísním na stěnách
více než 30 rad a tipů jak na eko úklid najdete v Lexikonu pro velký úklid

Doporučujeme ředění vodou v pořadí kyselina octová do vody. Produkt není určen pro potravinářské účely a k přímé spotřebě.
Skladování: skladujte v uzavřeném obalu mimo dosah přímého slunečního záření na chladném a tmavém místě.
Složení: kyselina octová 25%, index. č. 607-002-00-6Balení: 1 ltrDostupné balení: 1 ltr | 5 ltr Vzhled: bezbarvá kapalina s ostrým dráždivým zápachem, dokonale mísitelná s vodouVzorec: CH3COOH, C2H4O2CASn: 64-19-7ES: 200-580-7
Parametry

Kyselina octová
%
min. 25,00

Acetaldehyd
%
max. 0,04

Redukující látky (jako kyselina mravenčí) 
%
max. 0,1

Těžké kovy (jako Pb)
%
max. 0,0004

Železo
%
max. 0,0004

Netěkavý zbytek 
%
max. 0,004

 
Prodávané výrobky nejprve testujeme “na vlastní kůži”. Každý výrobek musí být zkrátka perfektní. Jen takový výrobek se dostane do prodeje. Nenecháváme nic náhodě. Nabízíme jenom kvalitní, ověřené a vyzkoušené výrobky.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

používejte ochranné rukavice (ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí
nevdechujte páry
PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. 
okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře
je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
zákaz kouření při manipulaci s kyselinou octovou.
uchovávejte mimo dosah dětí
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou, vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a/pokud je lze vyjmout snadno, pokračujte ve vyplachování, přetrvává-li podráždění očí: vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. Vymytý obal předejte k recyklaci.
nebezpečí

Objem 1 litr
Český výrobek ano
Biocidní přípravek ne
Koncentrace 25%
Antibakteriální ano
Hmotnost 1000.000g

Více produktů z kategorie Ekologické dezinfekční prostředky