KRYSTAL Čistič a leštič na lesklé povrchy ECO 750 ml

Je určen zejména na leštěné mramory, žuly a přírodní i umělé kameny, vysoce lesklé dlažby apod. Je vhodný i na plasty,... více informací »
KRYSTAL Čistič a leštič na lesklé povrchy ECO 750 ml
Značka: Krystal
63 Kč
Ověřit dostupnost
Je určen zejména na leštěné mramory, žuly a přírodní i umělé kameny, vysoce lesklé dlažby apod. Je vhodný i na plasty,...

Je určen zejména na leštěné mramory, žuly a přírodní i umělé kameny, vysoce lesklé dlažby apod. Je vhodný i na plasty, laminátové povrchy, leštěný nerez i jiné kovy. Vynikajících výsledků dosahuje na vinylových podlahách. Prostředek je určen pro ruční mytí mopem nebo utěrkou z mikrovláken pro dosažení plného efektu lesku.

Z důvodu pěnivosti není vhodný pro strojní mytí. 

dávkování a ředění  míra znečištění
běžné střední silné
sprejové čištění ml/1 litr 10 20 40
do vědra ml/10 litrů 10 20 40
pH roztoku 7 7,1 7,2

Nebezpečné vlastnosti

H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 – Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

2.png
GHS07
Dráždivé látky

Kvalitní a oblíbený produkt KRYSTAL Čistič a leštič na lesklé máte možnost koupit rovněž na stránkách v kategorii mycí a čistící prostředky. Nyní si můžete pořídit ještě další produkty z této populární kategorie za extra cenu! Známá značka Krystal má velmi kvalitní zboží.! Mějte své oblíbené produkty vždy po ruce! U nás nabízíme více, máme v nabídce však také další vybrané produkty od dodavatele Krystal. Výběr toho nejlepšího najdete níže na této stránce pod popisem tohoto produktu.

Unikátní a oblíbený výrobek KRYSTAL Čistič a leštič na lesklé povrchy ECO 750 ml od známého předního výrobce Krystal máte možnost nakoupit v naší internetové nabídce skutečně levně. Ceny od 63 Kč.