GO! Prací prášek na praní 10 kg

Diskontní výrobek GO! Prací prášek na praní 10 kg od výrobce se zárukou kvality GO! snadno můžete pořídit v naší nabídce za neuvěřitelně výhodnou cenu! Aktuálně výhodně za 325 Kč.
GO! Prací prášek na praní 10 kg
Značka: GO!
325 Dostupnost: SKLADEM
Ověřit dostupnost

Popis produktu

Doporučené dávkování na 4,5kg prádla:

  • Měkká voda: 80g – 100g
  • Středně tvrdá voda: 100g – 120g
  • Tvrdá voda: 120g – 140g

Složení:

<5% aniontové povrchově aktivní látky, <5% neaniontové povrchově aktivní látky, parfém 

Upozornění:

Standardní věty o nebezpečnosti: Způsobuje vážné podráždění očí

Pokyny pro bezpečné zacházení:  Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.