Medicur.cz - zdravotnické potřeby a ochranné pomůcky

Čistič na tiskový plát PURE 3D Cleaner 100 ml

Hodně oblíbený produkt Čistič na tiskový plát PURE 3D Cleaner 100 ml od našeho známého výrobce Nanolab snadno naleznete na našich stránkách teď právě za rozumné peníze! Nabídka od 99 Kč. EAN: 8594201617775
Čistič na tiskový plát PURE 3D
Více informací »
Značka: Nanolab
99
Popis produktu

Čistič a odmašťovač na 3D tiskový plát PURE Cleaner 100 ml
Chcete-li dosáhnout co nejlepší přilnavosti k tiskové podložce, je nezbytné jí udržovat čistou. Stačí ji před každým tiskem vyčistit PURE 3D Cleanerem a Váš tiskový plát bude v perfektní kondici. PURE 3D Cleaner je vyvinutý laboratoří Nanolab a je vysoce efektivní při čištění plátů 3D tiskárny – nezanechává žádné stopy ani zbytky.
Klíčové vlastnosti čističe:

velmi efektivní
výborné čisticí vlastnosti
lze jej použít k čištění hotových výtisků
čistota 99,8%

Objem: 100 mlDostupné balení: 100 ml | 300 ml
Směs je klasifikována jako nebezpečná.Obsahuje: propan-2-olCAS č. 67-63-0
Prodávané výrobky nejprve testujeme “na vlastní kůži”. Každý výrobek musí být zkrátka perfektní. Jen takový výrobek se dostane do prodeje. Nenecháváme nic náhodě. Nabízíme jenom kvalitní, ověřené a vyzkoušené výrobky.
Legislativní informace, které tady musí být v této podobě: Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. Nevdechujte páry. Uchovávejte obal těsně uzavřený. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a/pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. Může vytvářet výbušné peroxidy. NEBEZPEČÍ.

Objem 100 ml
Hmotnost 100.000g

Více produktů z kategorie Univerzální čisticí prostředky