Satur Nemrznoucí směs -20°C 5l

Neodolatelný produkt Satur Nemrznoucí směs -20°C 5l od dodavatele s dlouholetou historií SATUR jednoduše můžete sehnat zde za výprodejovou cenu. V akci za cenu 173 Kč.
Satur Nemrznoucí směs -20°C 5l
Značka: SATUR
173 Dostupnost: SKLADEM
Ověřit dostupnost

Popis produktu

Vlastnosti:

  • vhodná do všech typů vozidel
  • výborně čistí skla
  • do -20°C 
  • neobsahuje látky, které by narušovaly povrchovou úpravu vozu

Použití:

aplikuje se neředěný do nádrže ostřikovače ve voze

Složení:

ethanol, méně než 5%: neiontové povrchově aktivní látky

Upozornění:

Varování! Hořlavá kapalina a páry. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasící přístroj. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.