Medicur.cz - zdravotnické potřeby a ochranné pomůcky

VYZKOUŠEJ LeFleur 100% přírodní esenciální olej Tea tree

Tento kvalitní výrobek VYZKOUŠEJ LeFleur 100% přírodní esenciální olej Tea tree od oblíbené značky LeFleur lze pořídit právě nyní na našich stránkách ve slevě! Nabídka od 29 Kč. EAN: 8594201616525
VYZKOUŠEJ LeFleur 100% přírodní esenciální olej
Více informací »
Značka: LeFleur
29
Popis produktu

TESTER pro čichový vjem: LeFleur 100% přírodní esenciální olej Tea tree
Klíčové vlastnosti oleje:

koncentrovaný přírodní esenciální olej.
Tea tree olej je považovaný za přírodní alternativu účinných chemických látek obsažených v kosmetických produktech na léčení nebo potlačování různých kožních problémů. 
má silné antibakteriální, protizánětlivé, antivirusové a antifungální vlastnosti.
je vhodný na mastnou a problematickou pleť, odstraňuje projevy akné, snižuje tvorbu kožního mazu, působí proti zápalu.
hydratuje suchou pokožku, snižuje svědění a podráždění, pomáhá při ekzémech.
uklidňuje podrážděnou a spálenou pokožku a také pokožku po štípnutí hmyzem.
působí jako přírodní deodorant, snižuje tělesný zápach.
má repelentní účinek, odpuzuje hmyz, je účinný v boji proti vším
vůně: charakteristická.
vhodný do kosmetiky, mýdel, na výrobu vonných parfémových kompozicí, také vhodná na výrobu svíček a do aromalamp.
vhodný na výrobu domácích čisticích přípravků

Na pokožku nepoužívejte v koncentrované formě.
Před použitím doporučuje provést tzv. patch test, tj. nanést a otestovat přípravek na malou plošku pokožky, nejlépe na zápěstí a vyčkat na reakci. Objeví-li se alergická reakce, povrch pokožky umyjte vlažnou vodou a výrobek přestaňte používat. 
Objem: 0,5 ml | 27 kapek pro čichový vjemVůně: charakteristickáAlergeny: Limonene

Legislativní informace, které tady musí být v této podobě.

Hořlavá kapalina a páry.
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
Dráždí kůži
Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv.
PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře.
PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
Skladujte uzavřené.
dstraňte obal podle místních/regionálích/státních/mezinárodních předpisů.
Způsobuje vážné podráždění očí.
Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Nebezpečí

Prodávané výrobky nejprve testujeme “na vlastní kůži”. Každý výrobek musí být zkrátka perfektní.

Objem 0,5 ml
Přípravek olej
Hmotnost 2.000g